Jenna Ortega

Jenna Ortega

Được biết đến: Acting
Sinh nhật: 2002-09-27
Nơi Sinh: Coachella Valley, Palm Desert, California, USA
Còn được Biết đến Như: Jenna Marie Ortega, 제나 오르테가, 珍娜·奥尔特加

Danh Sách Phim Của Jenna Ortega