Takeshi Ueda

Takeshi Ueda

Được biết đến: Sound
Sinh nhật: 1968-08-25
Nơi Sinh: Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan
Còn được Biết đến Như: 上田剛士, AA=

Danh Sách Phim Của Takeshi Ueda