Peter Pau

Peter Pau

Được biết đến: Camera
Sinh nhật: 1952-06-02
Nơi Sinh: Hong Kong
Còn được Biết đến Như: 鮑德熹 , Peter Pau Tak-Hai, Baau Hei-Ming, Pau Tak-Hai

Danh Sách Phim Của Peter Pau

HD

非洲和尚

1991 Movie
HD

亡命鴛鴦

1988 Movie