Lee Jun-ho

Lee Jun-ho

Được biết đến: Acting
Sinh nhật: 1990-01-25
Nơi Sinh: Goyang, Gyeonggi, South Korea
Còn được Biết đến Như: Junho, Jun-Ho, Lee Junho, Jun-Ho Lee, 이준호, 준호, Lee Joon-Ho, 2PM, 李俊昊

Danh Sách Phim Của Lee Jun-ho