Ok Taec-yeon

Ok Taec-yeon

Được biết đến: Acting
Sinh nhật: 1988-12-27
Nơi Sinh: Busan, South Korea
Còn được Biết đến Như: 玉泽演, 옥택연, 택연

Danh Sách Phim Của Ok Taec-yeon