Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận 2020

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận

HD 8.315 117 Phút
Trên đường điều tra sự mất tích của các Kiếm Sĩ thuộc Đội Diệt Quỷ, Tanjiro và các đồng đội cùng Viêm Trụ Rengoku rơi vào Huyết Quỷ Thuật ảo mộng của Quỷ Hạ Huyền Enmu. Cả bọn phải hiệp lực để bảo toàn tính mạng cho 200 hành khách trên chuyến tàu Vô Tận. Nhờ sự hi sinh của Viêm Trụ Rengoku, Quỷ Hạ Huyền đã bị đánh bại và mọi người được sống sót

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim