Ngày Độc Lập 1996

Ngày Độc Lập

HD 6.863 145 Phút
Người ngoài hành tinh đã đến trái đất và mục tiêu của họ là để chiếm lấy tài nguyên và phá huỷ. Chiến đấu bằng công nghệ cao, sử dụng vũ khí tốt nhất của con người là cách duy nhất để tồn tại. Vũ khí hạt nhân đã được sử dụng...

Phim Tương Tự

HD

Hang Cấm

2005 Movie
HD

Tristan & Isolde

2006 Movie
HD

The Four Feathers

2002 Movie
HD

Broken Arrow

1996 Movie
HD

Kẻ Xóa Sổ

1996 Movie
HD

The Faculty

1998 Movie
HD

Rồng Đen

1995 Movie
HD

The Avengers

1998 Movie
HD

Loài Ác Độc

1995 Movie
HD

Conan the Barbarian

1982 Movie
HD

Hang Quỷ

2005 Movie

Đề xuất Phim