Áo Giáp Sắt 1987

Áo Giáp Sắt

HD 8.138 117 Phút
Áo Giáp Sắt - Full Metal Jacket (1987) Full Metal Jacket là bộ phim có cách nhìn khác biệt hẳn so với tất cả những bộ phim về cuộc chiến Việt Nam. Trong khi hầu hết chọn những cánh rừng rậm nhiệt đới làm trung tâm của câu chuyện thì Full Metal Jacket lại đưa chiến sự khốc liệt đi thẳng vào đô thị miền Nam Việt Nam.

Phim Tương Tự

HD

Hang Cấm

2005 Movie
HD

Just Cause

1995 Movie
HD

Love Story

1970 Movie
HD

Young Guns II

1990 Movie
HD

The Four Feathers

2002 Movie
HD

Medicine Man

1992 Movie
HD

Broken Arrow

1996 Movie
HD

Theo Gót Rambo

1993 Movie
HD

Kẻ Xóa Sổ

1996 Movie
HD

Tesis

1996 Movie
HD

Rồng Đen

1995 Movie
HD

Nineteen Eighty-Four

1984 Movie
HD

The Last Boy Scout

1991 Movie
HD

Cậu Bé Rừng Xanh

1967 Movie

Đề xuất Phim