Takeshi Ueda

Takeshi Ueda

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Sound
วันเกิด: 1968-08-25
สถานที่เกิด: Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: 上田剛士, AA=

รายการภาพยนตร์ของ Takeshi Ueda