Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting
วันเกิด: 2002-09-08
สถานที่เกิด: Little Egg Harbor Township, New Jersey, USA
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Gaten John Matarazzo III, Γκέιτεν Ματαράτσο, 伽塔·马塔拉佐

รายการภาพยนตร์ของ Gaten Matarazzo