Walter Murch

Walter Murch

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Editing
วันเกิด: 1943-07-12
สถานที่เกิด: New York, New York, U.S.A.
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า:

รายการภาพยนตร์ของ Walter Murch