Shigeharu Shiba

Shigeharu Shiba

Conosciuto per: Sound
Compleanno: 1932-10-01
Luogo di Nascita: Shimokitazawa, Tokyo, Japan
Conosciuto Anche Come: 斯波重治

Elenco dei film di Shigeharu Shiba