Shigeharu Shiba

Shigeharu Shiba

Bekannt für: Sound
Geburtstag: 1932-10-01
Geburtsort: Shimokitazawa, Tokyo, Japan
Auch bekannt als: 斯波重治

Filme Liste von Shigeharu Shiba